Hippoclub - Uniform

© 2017 Ken De Vos

Leden en sympathisanten kunnen kledijstukken van de club aanschaffen. Op regelmatige basis zullen – aan zo democratisch mogelijke prijzen – stukken aangeboden worden. De club stimuleert het dragen van de uniformstukken tijdens activiteiten van zowel de club als andere activiteiten waar clubleden aan deelnemen.

 

Voor kledij en uitrusting op wedstrijden dient het reglement VLP – HROV – KBRSF gevolgd te worden.

Uniform

Clubkledij & wedstrijduniform