Hippoclub - Trainingen

© 2017 Ken De Vos

De lessen gaan door in Manege Heidebos, Heide 40 te 9968 Oosteeklo op woensdag en vrijdag. De lessen zijn als volgt verdeeld :

 

Springlessen                    woensdag     1800 – 1900 / 1900 – 2000 uur.

Dressuurlessen                vrijdag          1800 – 1900 / 1900 – 2000 uur / 2000—2100 uur

 

Lessen Natural Horsemanship (NH) gaan ad-hoc door. Deze data & de locatie worden na overleg in het bestuur maandelijks op/via de doodle kenbaar gemaakt.

 

Om de kwaliteit van de lessen te bewaken is de lesbezetting (behalve NH) vastgelegd op minimaal 2 ruiters en maximaal 5 ruiters. Het bestuur kan de lessen herindelen (verschuiven van ruiters) indien er een conflict zou zijn met betrekking tot de lesbezetting (teveel of te weinig inschrijvingen).

Welkom

Over de club

Onze activiteiten

Foto’s

Contact

Trainingen

Trainingen

Inschrijven in de lessen

Maandelijks wordt door het bestuur een doodle opengesteld waarop de ruiter zelf zijn gewenste lesperiode invult. Zoals hierboven vermeld zal het bestuur – uiteraard in overleg waar mogelijk – de lesgroepen herschikken tot max 5 ruiters per les. Hiervan kan uitsluitend wegens uitzonderlijke redenen steeds afgeweken worden.

 

Navolgende inschrijvingen – dwz in de loop van de lopende maand – kunnen ten laatste twee dagen voor aanvang van de gewenste les. Indien de ruiter alsnog op een ander tijdstip wil deelnemen aan de les wordt contact genomen met de lesverantwoordelijke om de mogelijkheden af te toetsen. De beslissing van de lesverantwoordelijke is bindend. Na bevestiging of herschikking van de lesgroepen worden deze vastgelegd en ter beschikking gesteld op website / facebookgroup. De ruiter staat zelf in voor de opvolging ervan.

 

Het lesgeld – middels gebruik van de leskaart – (zie bijlage 6), wordt jaarlijks vastgesteld door het bestuur en geldt in principe voor de duur van het kalenderjaar. Hiervan kan slechts na gekwalificeerde meerderheid van het bestuur afgeweken worden. De lessen worden voor aanvang afgerekend aan respectievelijk de penningmeester, de secretaris, de voorzitter of een lid van het bestuur, afhankelijk van wie tijdens de les aanwezig is, die de leskaart zal aftekenen. Enkel in uitzonderlijke omstandigheden kan een les door de leden cash betaald worden. 

 

Om problemen en frustraties te vermijden kan geen enkele ruiter zich onaangekondigd of ongevraagd melden in een les. Indien een ruiter laattijdig in de les verschijnt, en toestemming krijgt om de lesgroep te vervoegen, zal hij alsnog het volledige lesgeld verschuldigd zijn.

 

 

Uitschrijven uit de lessen

Indien een ruiter om ιιn of andere reden niet naar de les kan komen waarvoor hij ingeschreven was, wordt de lesverantwoordelijke onmiddellijk verwittigd. Dit kan tot ten laatste ιιn (1) dag voor de eigenlijke les. Op deze wijze kan alsnog een plaats vacant worden verklaard voor een eventuele andere ruiter.

 

Indien geen, of laattijdig, contact wordt opgenomen met de lesverantwoordelijke is betrokken ruiter alsnog het lesgeld verschuldigd, tenzij betrokkene een gegronde reden kan inroepen. Dit wordt in voorkomend geval voorgelegd op de eerstkomende bestuursvergadering waar zal beslist worden over elk specifieke situatie.

 

 

Diverse bepalingen ivm de lessen

- De ruiters respecteren de lestijden en zorgen ervoor stipt op tijd te zijn.

- Indien het lesgeld herhaaldelijk niet tijdig wordt afgerekend kan het bestuur overgaan tot het tijdelijk of zelfs definitief uitsluiten van betrokken ruiter aan de lessen.

- Het dragen van een veiligheidsvest tijdens springlessen is verplicht voor ruiters tot de leeftijd van 12 jaar. Vanaf 12 jaar is dit niet meer verplicht, maar raadt het bestuur het dragen van dergelijke vesten tijdens de springlessen wel ten stelligste aan.

- De lesgever heeft het recht om een combinatie (ruiter/paard) omwille van veiligheidsredenen, gedragsredenen of laattijdigheid te weren uit de les.

- Lessen worden gereden met een paard dat de veiligheid van anderen en de goede werking van de les niet in het gedrang brengt.

- Tijdens de lessen draagt de ruiter gepaste kledij (toque, laarzen of chaps – geen sportschoenen, ..). De ruiter zorgt er ook voor dat zijn groom de gepaste kledij draagt.

- Als er voor of na de oefeningen materiaal moet geruimd worden helpt iedereen een handje.

- Leden die hun paard laten vervoeren door andere clubleden ontlasten de vervoerder van schade aan materiaal en paard binnen de wettelijke kaders.

- Minderjarige clubleden moeten bij elke les onder begeleiding staan door (minstens) een ouder, of van een begeleider door de ouders aangesteld, met wederzijds akkoord en kennisgeving.

- De leden gedragen zich steeds respectvol tegenover de club, het bestuur, de clubleden en andere personen.