Hippoclub - Welkom

© 2017 Ken De Vos

Welkom op onze site!

Enkele snellinks

Recente updates

Onze partners

Onze sponsors

image

 

Daarnaast willen we de sport toegankelijk én aantrekkelijk maken. Met het aanbieden van kwaliteitsvolle lessen in zowel de disciplines dressuur, springen maar ook natural horsemanship willen we zorgen dat we onze ruiters kunnen proeven van andere vormen van het paardrijden en dat ze kunnen doorgroeien op hun eigen tempo en volgens hun eigen verwachtingen. Vanuit bovenstaande insteek, met het uitdragen van positieve waarden en een uitermate inclusief-verhaal zal het u dan ook niet verwonderen dat we het aspect ethisch verantwoord sporten hoog in ons vaandel dragen. Onze club heeft niet enkel de Panathlonverklaring ondertekend, maar samen met onze doelstellingen en inspanningen is de kandidatuur van HippoClub Lovendegem om binnen VLP erkend te worden als Ethisch Verantwoorde Sportclub (EVS) ook onmiddellijk aanvaard. Daar mogen we met recht en rede best trots op zijn en het bevestigt dat we de ingeslagen weg verder mogen bewandelen!

 

Wij kiezen ervoor om een club te zijn waar de verplichtingen op een aanvaardbaar niveau gehouden worden. Vanuit eerdere ervaringen hebben wij immers gezien dat dit op termijn niet heel motiverend werkt. Het aspect “moeten” hebben we in onze club proberen te vervangen door “mogen”, door “welgekomen zijn”. Omdat wij ook een club zijn zonder eigen (overdekte) piste wensen we van dit gegeven een echte opportuniteit te maken door ook op andere locaties te rijden en om gemotiveerde en gekwalificeerde lesgevers te voorzien voor onze ruiters.

 

Er wordt binnen de club zeker niet verwacht dat elke ruiter een wedstrijdruiter is, integendeel. Zowel de competitief ingestelde ruiter als de recreatieruiter, – en zeker niet te vergeten – de sympathisant is even welkom in onze club. Enkel wordt verwacht dat de ruiter over een eigen paard kan beschikken als ook een mogelijkheid tot vervoer heeft.

 

HippoClub Lovendegem staat open voor elke positief ingestelde ruiter, sympathisant, groom, familielid, vriend of vriendin, kennis, ..

 

Wij zijn dan ook fier dat we op 01-03-2017 de Hippoclub Lovendegem hebben kunnen oprichten als erkende VLP-club binnen Oost-Vlaanderen (HROV). Wij hopen dat we met zijn allen op basis van ons enthousiasme, onze talenten, onze ervaring en door de goede samenwerking deze mooie club verder kunnen uitbouwen.

 

Ken De Vos

Voorzitter

0476/77.02.49

Erkende sportclub

Ethisch verantwoord

Enkele indrukken

Kurt Laget

Dakwerken

0496772666

Het paardrijden is voor de meesten onder ons niet enkel een hobby, het maakt echt deel uit van ons leven. Met enkele ruiters en sympathisanten hebben we dan ook gepoogd om een formule te ontwikkelen waarin elk zijn gading kan vinden. Op basis van onze behoeften en verwachtingen hebben we dan ook volgende doelstelling in de opbouw en ontwikkeling van de club steeds voor ogen :

 

“Opstarten van een club, op basis van concrete behoeften en verwachtingen waarbij de kwaliteit van de lessen vooropstaat, waarvan het lidmaatschap betaalbaar is en waar de clubwerking de positieve geest en samenwerking nastreeft.”

 

Het is voor de oprichting van de Hippoclub Lovendegem essentieel dat we streven naar een kwaliteitsvolle beleving van de sport. De kwaliteit bestaat er niet enkel in om goede resultaten in de diverse disciplines neer te zetten, ze streeft evenzeer naar bekomen en behouden van een goede interactie en harmonie tussen ruiter en paard.